Büropause

مشاوره در امور اجتماعی، كاريابی و مالی

قوانین اداری را بهتر بشناسيد و ازاين طريق

زندگی خود را توسعه دهيد

زندگی درآلمان

فرقی ندارد كه شما تازه به آلمان مهاجرت كرده ايد يا از گذشته دور در اين كشور اقامت داريد                 

همه ما در شرايطي مشكلاتي را پيش رو خواهيم داشت

برای حل هر مشكلی در آلمان راه حل مناسب و قانونی وجود دارد در صورتيكه، فرد با سيستم بروكراسی و تسهيلات موجود آشنا باشد و بتواند برای آن بطور مناسب اقدام كند

ما راهكارهای مناسب و جديدی را به شما ارائه خواهيم داد تا قفل درهای بسته را باز كنيد و با غلبه بر مشكلات، دنيای جديدی براي خود بسازيد

در صورتيكه ما را بعنوان مشاور معتمد خود پذيرا باشيد ، ما نقطه نظرهای شما را بررسی        ميكنيم و بر اساس توانايی و امكانات شما، بهترين برنامه ريزی را به شما پيشنهاد مي كنيم و تا تحقق آن تا انتها در كنار شما هستيم

:

ارایه راهکار مناسب در زمینه خود اشتغالي

.

.

.

.

.

مشاوره در امور مالي و بانكي

مشاوره در اموركمك هزينه هاي دولتي

  مشاوره در امور مربوط به محل سكونت و قوانين مرتبط با آن 

مشاوره درانتخاب شغل مناسب

 بخشی از خدمات  تخصصی ما

مشاوره رايگان با معرفی نامه از

Jobcenter

و

Agentur für Arbeit

مشاور شما  آرمان طاهرخانی

:

 با تجربه ‌در بخش کاریابی و آشنا به قوانین وسیستم های اداری آلمان

 متخصص در امور بانکداری ، استخدامی و آموزشی

Arman_frei.png